Follow

İleti Yönetim Sistemi

KNS, IYS İş Ortağı Oldu

Alışveriş merkezlerinin tüm dijital pazarlama ihtiyaçlarını karşılayan, dijital dönüşümlerine destek olan KNS olarak, İleti Yönetim Sistemi (İYS) iş ortağı olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kayıtlı bir iş ortağı olarak tüm müşterilerimize İYS’ye hızlı ve güvenilir entegre olma imkanı sağlıyoruz. Bu entegrasyon ile tüm datanızı Ticaret Bakanlığı tarafından 23/10/2014 tarihinde, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile zorunlu kılınan kayıt koşullarını sağlayarak İYS’ye taşıyoruz.

İleti Yönetim Sistemi nedir?

İleti Yönetim Sistemi, Hizmet Sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikâyetlerini iletebilmesine ve yönetilebilmesine imkân tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal güvenli veri tabanı sistemidir.

İletişim adresi sayısı 250.000’den az olan Hizmet Sağlayıcılar, İLETİ Hizmetleri’ne ancak yetkilendirdikleri iş ortakları üzerinden erişim sağlayabilirler.

Yapılan son düzenlemeyle birlikte kayıtlı iletişim adresi sayısı 250.000’den az olan Hizmet Sağlayıcıların IYS’ye yalnızca iş ortakları aracılığıyla entegre olabilecekleri belirtilmiştir.

KNS-İYS ne işe yarar?

 • Kanuni yaptırımlarla zorunlu kılınmış İleti Yönetim Sistemi’ne entegrasyonunuzu hızlı ve güvenilir şekilde sağlar, bireysel başvuru süreçlerindeki zaman kaybının önüne geçer.
 • Farklı platformlarda tutulan datanızı tek bir platformda toplar,verilerinizi tekilleştirerek veri kaybını sıfıra indirir.
 • Tekilleştirilen verilerinizi online ve güvenilir bir platformda sürekli güncel tutmanızı sağlar.
 • Data girişi ve imha süreçlerini manuel ya da toplu halde yönetmenizi sağlar.
 • İzinli tüm datanız ulusal veri tabanlarında saklanır, veri güvenliği sağlanmış olur.
 • Müşterilerin onay ve ret bildirimleri, tüm izinli hareketleri raporlanabilir halde tutulur.

Sık Sorulan Sorular

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti olarak adlandırılır.

Kanun çerçevesinde, arama, mesaj, e-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır.

İş ortağı, İYS API lisansı kullanım hakkı elde ederek kendi müşterilerine İYS entegrasyon hizmeti sunan kişidir.

CRM yazılım hizmeti, toplu SMS gönderimi, toplu e-posta gönderimi, çağrı merkezi hizmeti ve benzeri hizmetler veren firmalar iş ortağı olabilir.

Firmaların iş ortağı olabilmek için şu şartları sağlamaları gerekir:

 • ISO 22301 ve TÜRKAK onaylı ISO 27001 kalite belgelerine sahip olunması veya bu belgelerin on iki ay içinde tamamlanacağının taahhüt edilmesi
 • İYS İş Ortaklığı Sözleşmesi’nin imzalanması

Hayır. Yönetmelik gereğince ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olması zorunludur.

İleti Yönetim Sistemi'nde tutulan kayıtlar süresiz olarak saklanır.

Ticari elektronik ileti gönderim onayı üç farklı şekilde alınabilir:

 • Fiziksel ortamda imzayla
 • Elektronik ortamda
 • İleti Yönetim Sistemi yoluyla

İleti Yönetim Sistemi'ne iletilen tüm veriler yurt içindeki güvenlikli veri merkezlerimizde depolanır ve hiçbir şekilde yurt dışına çıkmaz.